Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Ośrodek Informacji Patentowej

Godziny otwarcia

poniedziałek– piątek   9.00-19.45
sobota   9.00-15.30

Informacje kontaktowe


Czytelnia na 3. piętrze
w Bibliotece Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
tel. 42 631 20 68
email: oipbpl@lib.p.lodz.pl 

Oferta Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ

Ośrodek oferuje dostęp do stanowisk komputerowych z podłączeniem do Internetu, umożliwiających przeszukiwanie źródeł informacji patentowej. Udostępnia ogólnodostępne bazy danych rekomendowane przez European Patent Office (link), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (link) oraz bazę komercyjną InPro Badania.

Ogólnodostępne bazy danych


Wynalazki i wzory użytkowe

- Espacenet - baza pełnotektowa
Register Plus wyszukiwarka polska, dane do poziomu opisu bibliograficznego, z możliwością przejścia do pełnych tekstów
- Serwer Publikacji UPRP
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Bazy Danych UPRP - wyszukiwarka polska
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Biblioteki Dokumentów UPRP - wersja beta - wyszukiwarka polska
- Międzynarodowe systemy klasyfikacyjne

- DepatisNET - baza patentów niemieckich
- Espacenet EP - baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) i innych krajów
- European Patent Register - informacje z rejestru patentowego o zgłoszeniach i patentach europejskich
- European Publication Server - baza pełnotekstowa
- PATENTSCOPE - poszukiwania w zasobach dokumentacji WIPO
- United States Patent and Trademark Officce - baza pełnotekstowa


Wzory przemysłowe

Register Plus - wyszukiwarka polska, dane do poziomu opisu bibliograficznego, z możliwością przejścia do pełnych tekstów
- Serwer Publikacji
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Bazy Danych UPRP - wyszukiwarka polska
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Biblioteki Dokumentów UPRP - wersja beta - wyszukiwarka polska
- Międzynarodowe systemy klasyfikacyjne

- DesignView - polska wyszukiwarka wzorów przemysłowych 
- eSearch plus (European Union Intellectual Property) - wspólnotowe wzory przemysłowe
- Hague Express (WIPO) - międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

Znaki towarowe

Register Plus - wyszukiwarka polska, dane do poziomu opisu bibliograficznego, z możliwością przejścia do pełnych tekstów
- TMclass narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług
- TMview wyszukiwarka znaków towarowych 
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Bazy Danych UPRP - wyszukiwarka polska
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Biblioteki Dokumentów UPRP - wersja beta - wyszukiwarka polska
Międzynarodowe systemy klasyfikacyjne

- eSearch plus (European Union Intellectual Property) - wspólnotowe wzory przemysłowe i znaki towaroweOśrodek prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz osób spoza uczelni, a także podmiotów gospodarczych zainteresowanych ochroną własności przemysłowej. Szkolenia każdorazowo dostosowywane są pod względem terminu, miejsca, treści i formy do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
Przykładowa tematyka szkoleń:
  • metody wyszukiwania patentów, korzystanie z baz patentowych,
  • znaczenie i ochrona patentów,
  • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • patent krajowy, patent europejski, procedura uzyskania patentu,
  • podstawowe informacje na temat wzoru użytkowego, znaku towarowego, znaku przemysłowego.

 

Działalność Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ


Ośrodek Informacji Patentowej (OIP) funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Politechniką Łódzką a Urzędem Patentowym RP. OIP przynależy do elitarnej Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB i świadczy usługi zgodnie ze standardami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Ośrodek świadczy bezpłatnie usługi na miejscu, telefonicznie oraz mailowo (rekomendowany kontakt mailowy). Współpracuje z Urzędem Patentowym RP i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

Udostępnia opisy patentowe, czasopisma i literaturę związaną z ochroną własności przemysłowej oraz udziela informacji dotyczących opatentowanych lub zgłoszonych do opatentowania wynalazków, znaków towarowych i innych przedmiotów podlegających ochronie. Prowadzi dystrybucję publikacji UPRP – materiały przekazywane są użytkownikom nieodpłatnie.

Ośrodek udziela podstawowych informacji dotyczących dokonania zgłoszenia patentowego, wysokości opłat, miejsca załatwiania formalności zgodnie z procedurą krajową i międzynarodową (UPRP, EPO, WIPO, OHIM) oraz porad w zakresie ochrony własności przemysłowej, obejmujących w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych. Pomaga w wyszukiwaniu oraz przyjmuje zamówienia na wyszukiwanie opisów patentowych w dostępnych źródłach informacji patentowej. Pomaga w badaniu stanu techniki, określaniu zdolności i czystości patentowej.

Pracownicy OIP BPŁ uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez UPRP oraz EPO służących podnoszeniu ich kompetencji oraz jakości świadczonych usług, a także organizują spotkania w gronie ośrodków informacji patentowej w celu wymiany doświadczeń.

OIP nie zatrudnia rzecznika patentowego.
© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Szukaj na stronie