Źródła ogólnodostępne

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

alternatywny dostęp z serwera AMS: Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Specjalistyczna abstraktowa baza danych tworzona przez The American Mathematical Society, zawierająca streszczenia i recenzje publikacji z dziedziny matematyki, informatyki i statystyki. Baza zawiera informacje o ponad 1,7 mln artykułów naukowych z ok. 2000 czasopism naukowych.

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk matematycznych (algebra, logika, topologia, geometria, analiza, statystyka, fizyka matematyczna, programowanie, nauki komputerowe, ekonomia i in.).

Dostęp do bazy Zentralblatt MATH (zbMath) kończy się 31 grudnia 2017 roku. Subskrypcja tego źródła, decyzją Dyrekcji Biblioteki PŁ, nie będzie kontynuowana.

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej