Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Wiley Online Library

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Zasoby elektroniczne Wiley (dawna nazwa Wiley-Blackwell) udostępniane są na licencji krajowej, która obejmuje katalog czasopism Full Collection z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych (z archiwami od 1997 roku). W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2 450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, w późniejszym czasie ma zostać rozszerzona o książki wydane w latach 2010 i 2014. Biblioteka Politechniki Łódzkiej ma dostęp do pełnych tekstów ponad połowy czasopism udostępnianych na tej platformie.

Dostęp z komputerów spoza Politechniki Łódzkiej jest możliwy niezależnie od serwera HAN. Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ.

Na stronie http://onlinelibrary.wiley.com/ należy: 

  • wejść w "Login / Register"
  • wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email serwera poczty elektronicznej PŁ
  • następnie wybrać "My profile", przejść do "Roaming Access".

Pojawi się data do kiedy dostęp jest aktywny. Można go odnawiać na kolejne 3 miesiące.

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej