Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Nowości w Bibliotece Budownictwa i Architektury

Ksiązki zakupione ostatnio do Biblioteki Budownictwa i Architektury im. Jerzego Samujłły (w wyborze).

Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku...
Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta
Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010

sygn. 913(438) JAKÓBC

Świątynie nowego państwa : kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej
Burno, Filip
Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2012

sygn. 726 BURNO

Dzieje opactwa cystersów w Kołbaczu (1173-1535)
Franiak, Michał
Racibórz : Wydaw. i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2015

sygn. 726 FRANIAK

Księga zachwytów
Springer, Filip
Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Agora SA, 2016

sygn. 72 SPRING

Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości
praca zbiorowa
Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2012

sygn. 71:316.334.56 OBRAZ


Język kultury szklanej architektury
Cybula, Bartłomiej
Warszawa : Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, 2015

sygn. 72.01/.02 CYBULA

Ku nowej filozofii dziedzictwa
Tomaszewski, Andrzej
Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012

sygn. 72.025 TOMASZ

Kamieniarstwo : współczesne spojrzenie na tradycję
Jundrovský, R.
Warszawa : Arkady, 2015

sygn. 691:620.2 ROSICK

Adrichalim : architekci
praca zbiorowa
Warszawa : Bęc Zmiana, 2016
Racibórz : Wydaw. i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2015

sygn. 72.071(438) ADRICH

Krajobrazowy wymiar ruralistyki
Górka, Anna
Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2016

sygn. 69::631.2 GÓRKA

Wiszące ogrody
Coronado, Shawna
Warszawa : Arkady, 2016
sygn. 712 CORONA

Gdańsk Kazimierza Macura : z historii konserwacji i odbudowy zabytków w latach 1936-2000
Macur, Andrzej
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2016

sygn. 72.025 MACUR

Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek)
praca zbiorowa
Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2016

sygn. 726 ARCHIT


Miasto przyjazne mieszkańcom
praca zbiorowa
Łódź : Politechnika Łódzka, 2016

sygn. 71 MIASTO


Katedra, ratusz, dwór
praca zbiorowa
Poznań : Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014
sygn. 72 KATEDR


Dagarama : powrót do przyszłości
Praca zbiorowa
Wrocław : Muzeum Architektury, 2011

sygn. 72.071(438) DAGARA

Architektki
praca zbiorowa
Kraków : EMG, 2016

sygn. 72.071(438) ARCHIT


Re-miasto : scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI wieku
Damurski, Łukasz
Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2016

sygn. 71 DAMURS


Modelowanie tolerancyjne dynamiki mikroniejednorodnych płyt pierścieniowych
Wirowski, Artur
Łódź : Politechnika Łódzka, 2016

sygn. 624.07 WIROWS


Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych = Habitats : reactivation of small local societies
praca zbiorowa
Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2016

sygn. 71:316.334.56 HABITA


Matematyczne wprowadzenie do mechaniki płynów
Kudela, Henryk
Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2016
sygn. 532 KUDELA


Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych
Hoła, Bożena
Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2016

sygn. 69.05 HOŁA


Lwów
Biriulow, Jurij
Wrocław : Muzeum Architektury, 2016

sygn. 72(100) BIRULO


Tradition and heritage in the contemporary image of the city, Vol.1
praca zbiorowa
Kraków : Wydawnictwo PK, 2015

sygn. 71 TRADIT


Typologia zabudowy wielorodzinnej : teoria, dydaktyka, praktyka
Pallado, Jan
Gliwice : Politechnika Śląska, 2016
Łódź : Politechnika Łódzka, 2016

sygn. 728.1/.3 PALLAD


Tadeusz Tołwiński 1887-1951 : architekt, urbanista, twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki
Kotaszewicz, Teresa
Warszawa : Politechnika Warszawska, 2016

sygn. 72.071(438) KOTASZ

Architecture and agriculture : a rural design guide
Thorbeck,  Dewey
New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017

sygn. 69::631.2 THORBE


The participatory city
praca zbiorowa
Berlin : Jovis, 2016

sygn. 71:316.334.56 PARTIC


Japanese modern architecture 1920-2015 : developments and dialogues
Seligmann,  Ari
Ramsbury : Crowood, 2016

sygn. 72(100) SELIGM


Future campus : design quality in university buildings
praca zbiorowa
Newcastle upon Tyne : RIBA, 2016

sygn. 727 FUTURE

Stadium buildings
Wimmer, Martin
Berlin : DOM Publishers, 2016

sygn. 725.1:78/79 WIMMERBuilding across worlds
Czaja, Wojciech
Munich : Institut für Architektur-Dokumentation, 2016

sygn. 72.071 CZAJA


Witold Cęckiewicz : twórczość
Cęckiewicz, Witold
Kraków : Wydawnictwo PK, 2016
sygn. 69::631.2 THORBE


BIM : innowacyjna technologia w budownictwie : podstawy, standardy, narzędzia
Tomana, Andrzej
Kraków : PWB Media Zdziebłowski, 2016

sygn. 004 TOMANA


Extreme minimalism : architecture
Uffelen, Chris van
[Salenstein] : Braun Publishing, 2014

sygn. 728.1/.3 UFFELE

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Szukaj na stronie